UNIVERSI

HE MIRAT AQUESTA TERRA
“Quan la llum pujada des del fons del mar
a llevant comença just a tremolar,
he mirat aquesta terra,
he mirat aquesta terra.

Quan per la muntanya que tanca el ponent
el falcó s’enduia la claror del cel,
he mirat aquesta terra,
he mirat aquesta terra.

Mentre bleixa l’aire malalt de la nit
i boques de fosca fressen als camins,
he mirat aquesta terra,
he mirat aquesta terra.

Quan la pluja porta l’olor de la pols
de les fulles aspres dels llunyans alocs,
he mirat aquesta terra,
he mirat aquesta terra”. (…)

HO GUARDATO QUESTA TERRA
“Quando la luce salita del fondo del mare
a levante comincia a tremare,
ho guardato questa terra,
ho guardato questa terra.

Quando per la montagna che chiude il ponente
il falcone portava via il chiarore del cielo,
ho guardato questa terra,
ho guardato questa terra.

Mentre ansima l’aria malata della notte
E bocche di tenebre si fanno strada nei sentieri,
ho guardato questa terra,
ho guardato questa terra.

Quando la pioggia porta l’odore della polvere
Delle foglie aspre dei lontani agnocasti,
ho guardato questa terra,
ho guardato questa terra”. (…)

 

(Salvador Espriu, Llibre de Sinera) (Salvador Espriu, Llibre de Sinera)