SPAZI

“Sóc a casa meva
La casa és al carrer de Balmes
El carrer de Balmes és a Sant
Gervasi
Sant Gervasi és a Barcelona
Barcelona és al Principat
El Principat és als Països Catalans
Els Països Catalans són a Europa
Europa és una de les cinc parts
del món
El món és un astre
i l’astre ens transporta sense treva
espais enllà”.
“Sono a casa mia
La casa si trova in via Balmes
La via Balmes si trova nel rione
di Sant Gervasi
Sant Gervasi si trova a Barcellona
Barcellona si trova nel Principato di Catalogna
Il Principato di Catalogna si trova nei Paesi Catalani
I Paesi Catalani si trovano in Europa
Europa è una delle cinque parti
del mondo
Il mondo è un astro
e l’astro ci trasporta senza tregua
verso spazi infiniti“.
(Joan Brossa, Cau de poemes) (Joan Brossa, Cau de poemes)